مارول

ثور پدربزرگ خود را می‌کشد

ثور (Thor) یک جنگ‌جوی شرافت‌مند و اصیل است، ولی براساس نقشه‌ای که دشمنان او برایش می‌کشند، ثور پدربزرگ خود را می‌کشد و از آن زمان این لکه بر روی تمام افتخارات او وجود دارد.

اس‌دی‌سی‌سی واندرکان 2020 به طور رسمی لغو شد

کمیک-کان بین المللی سن دیگو به خاطر همه گیری ویروس کرونا دورهمایی خود را برای اولین بار بعد از 50 سال لغو کرد.