کمیک کان

اس‌دی‌سی‌سی واندرکان 2020 به طور رسمی لغو شد

کمیک-کان بین المللی سن دیگو به خاطر همه گیری ویروس کرونا دورهمایی خود را برای اولین بار بعد از 50 سال لغو کرد.