این کمیک توسط تیم ساعت قصه ترجمه و ویراست شده است

قصه‌های برادران گریم - قسمت پنج

کمیک قصه‌های برادران گریم - قسمت پنجم - چشمه‌ی جادویی

نوشته شده در تاریخ 1400/03/16

قصه "چشمه‌ی جادویی" نوشته برادران گریم، داستان پادشاهی در روزگاران قدیم است که بسیار بیمار بود. طبیبان از مداوای او عاجز مانده بودند. آنها تنها راه چاره را یافتن و نوشیدن از آب چشمه‌ی جادویی میدانستند. پادشاه سه پسر داشت. آنها به ترتیب راهی جستجو برای یافتن این چشمه‌ی آب شدند. دو پسر بزرگتر به خاطر میل به قدرت، اما پسر سوم با نیت خوب کمک به پدر و برادرانش...

نام کمیک: قصه‌های برادران گریم (نام انگلیسی: Grimms' Fairy Tales)

شماره قسمت: پنج / 5

ناشر: Classical Comics

سبک: خانوادگی, فانتزی

تاریخ انتشار: 1950 تا 1960

تعداد قسمت ها: 8

نویسنده:

مترجم: محمد صادق جابری فرد

ویراستار: فاطمه جابری فرد

نیاز به اشتراک: خیر

برای مطالعه کمیک‌ها از اپلیکیشن کمیک سیتی استفاده نمایید.